Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

sosyalbil

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Temel Matematik

 • Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Örüntü, Fraktal, Süsleme
 • Kümeler, Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
 • Fonksiyon
 • İşlem, Modüler Aritmetik
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Trigonometri, Uzay geometri

Genel Biyoloji

 • Hücre, Organizma ve Metabolizma
  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • Canlıların Temel Bileşenleri
  • Hücre
 • Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Canlıların Sınıflandırılması
  • Canlılar Âlemi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
  • Canlılarda Solunum
  • Fotosentez
 • Hücre Bölünmesi ve Üreme
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Bitki Biyolojisi
 • Kalıtım
  • Mendel Genetiği
  • Modern Genetik
 • Sistemler
  • Solunum Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolaşım Sistemi
  • Boşaltım Sistemi
  • Hareket Sistemi
  • Sinir Sistemi

Genel Fizik

 • Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet
 • Kütle Merkezi, Moment, Basit Makineler
 • Hareket
 • Maddenin Mekanik Özellikleri
 • Basınç
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • İş, Güç, Enerji
 • Newton’un Yasaları ve Uygulamaları
 • Yeryüzünde Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme (İmpuls) ve Momentum
 • Elektrostatik ve Elektrik
 • Alternatif Akım
 • Manyetizma
 • Modern Fizik
 • Geometrik Optik
 • Dalga Hareketi ve Atom Modelleri

Genel Kimya

 • Atomun Yapısı
 • Elementler ve Bileşikler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
 • Karışımlar ve Çözeltiler
 • Maddenin Hâlleri
 • Asit – Baz Kimyası
 • Çözünürlük ve Çökelme
 • Karbon Bileşikleri ve Zehirli Karbon Bileşikleri
 • Yaşamın Kimyası ve Kimyasal Tepkimeler

Türk Dili

 • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Türkçenin Ses Özellikleri
  • Seslilerle İlgili Kurallar
  • Kök-Gövde-Ek
  • Yapım ve Çekim Ekleri
  • Basit-Türemiş-Bileşik Sözcükler
 • Cümle ve Metin Bilgisi
  • Sözcük Türleri ve Söz Öbekleri
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • Anlatım Bozukluğu
  • Cümle ve Metin Düzeyinde Dil Bilgisi Çalışmaları
 • Yazılı Anlatım
  • Dil, Dillerin Sınıflandırılması, Dil ve Kültür İlişkisi
  • Türkçenin Gelişim Evreleri, Dilin İşlevleri
  • Yazılı Anlatım Türleri
  • Kompozisyon, Komposizyon Kuralları
  • Anlatım Biçimleri, Paragraf Türleri
  • Yazım ve Noktalama
 • Sözlü Anlatım
  • Sözlü Anlatım ve Özellikleri
  • Konuşma, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma
  • Dinleme ve Dinleme Türleri
  • Sözlü Anlatım Türleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı (1911-1923) Fikir Hareketleri
  • Osmanlıcılık
  • İslamcılık
  • Türkçülük
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi Türk Nesrinin Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi’nde Edebiyat Tarihi ve Eleştiri
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Önemli Temsilcileri
  • Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Ziya Gökalp (1876-1924), Ömer Seyfettin (1884-1920), Ali Canip Yöntem (1887-1967), Fuat Köprülü (1890-1966), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Halide Edip Adıvar (1882-1964), , Refik Halit Karay (1888-1965), Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), Aka Gündüz (1885-1958), Eflatun Cem Güney (1896-1981), Kemalettin Kamu (1901-1948), Yusuf Akçura (1876-1935), Musahipzade Celal (1870-1959), Muhsin Ertuğrul (1892-1979), İsmail Habib Sevük (1892-1954), Mithat Cemal Kuntay (1885-1956), Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Orhan Seyfi Orhon (1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), Enis Behiç Koryürek (1891-1949), Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967), Ruşen Eşref Ünaydın (1883-1952), Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949), Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Mehmet Âkif Ersoy (1873- 1936)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Özellikleri
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
   • Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Yedi Meşaleciler
   • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
   • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Beş Hececiler
   • Hisarcılar
   • Garip Hareketi (I. Yeni)
   • Garipçiler Dışında Yeniliğini Sürdüren Şiir
   • Maviciler
   • İkinci Yeniciler
   • 1980 Sonrası Türk Şiiri
   • Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Öykü-Roman)
   • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
   • Toplumcu Gerçekçi Eserler
   • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
   • Modernizmi Esas Alan Eserler
   • Modernizm ve Postmodernizm
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro-Drama)

Çocuk Edebiyatı

 • Çocuk ve Edebiyat Kavramları
 • Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı
 • Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Çocuk Edebiyatındaki Edebi Türler:
  • Masal Özellikleri ve Türleri
  • Öğretimde Masalların Yeri ve Önemi
  • Fabllar, Destanlar, Efsaneler Özellikleri ve Türleri
  • Öğretimde Fabl, Destan ve Efsanelerden Yararlanma
  • Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar ve Özellikleri
  • Öğretimde bu türlerden yararlanma
 • Çocuk Edebiyatındaki Yazı Türleri:
  • Hikâyeler, Romanlar, Şiirler, Tiyatro ve Dramatizasyon Özellikleri
  • Öğretimde bu türlerden yararlanma
  • Çocuk Gazete ve Dergileri, taşımaları gereken özellikler
  • Çocuk Yayınlarında Aranan Biçimsel, Eğitsel ve İçerik Özellikleri
  • Çocuk edebiyatında örnek metin incelemeleri (biçimsel-içeriksel)

Uygarlık Tarihi

 • Anadolu Uygarlıkları
 • Mezopotamya Uygarlıkları
 • Asya Uygarlıkları
 • Doğu Akdeniz Uygarlıkları
 • Diğer Coğrafyadaki Uygarlıklar

Türk Tarihi ve Kültürü

 • Orta Asya Kültür Medeniyeti
 • Türk İslam Kültür Medeniyeti
 • Osmanlı Kültür Medeniyeti
 • Cumhuriyet Dönemi

Genel Coğrafya

 • Coğrafya’ya Giriş
  • Coğrafya’nın Konusu ve İlkeleri
  • Coğrafi Yeryüzü
  • Coğrafya Bilimleri Sınıflandırılması
  • Coğrafya’nın Diğer Bilimler İle İlişkisi
  • Coğrafya’nın Tarihsel Gelişimi
 • Evren, Güneş Sistemi ve Dünya
  • Evren ve Güneş Sistemi
  • Dünya’nın Oluşumu, Yapısı ve Katmanları
  • Coğrafi Konum
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Harita Bilgisi
 • İklim, Su, Bitki, Toprak ve Yer Şekilleri
  • Atmosfer ve Genel Özellikleri
  • İklim Elemanları
  • Makroklimalar (Büyük İklimler)
  • Sular Coğrafyası
  • Vejetasyon (Bitki) Coğrafyası
  • Toprak Coğrafyası
  • Yer Şekilleri

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Türkiye’nin Konum ve Jeopolitik Özellikleri
  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  • Türkiye’nin Komşuları ve Bölgesel İlişkileri
 • Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
  • Türkiye’nin Yer Şekilleri
  • Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
  • Türkiye’nin İklimi
 • Türkiye’nin Beşeri Özellikleri
  • Türkiye’de Nüfus
  • Türkiye’de Göçler
  • Türkiye’de Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri
  • Türkiye’de Ekonomi Politikaları
  • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Türkiye’de Madencilik
  • Türkiye’de Sanayi ve Ticaret
  • Türkiye’de Ulaşım ve Turizm

ALAN EĞİTİMİ

Türkçe Öğretimi

 • Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
 • Anadili Eğitimi
 • Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 • Türkçe Programı’nın; Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırması
  • Bilgi
  • Kavrama
  • Uygulama
  • Analiz
  • Sentez
  • Değerlendirme
 • Dersin İşleniş Basamakları
  • Dikkat Çekme
  • Güdüleme
  • Gözden Geçirme
  • Hedeften Haberdar etme
 • Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı
  • Dinleme Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Dinleme-İzleme Etkinlikleri
  • Dinleme Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Konuşma Alanı
  • Konuşma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Konuşma Etkinlikleri
  • Konuşma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
  • Türkçe Programı’na göre okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Etkinlikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Yazma
  • Yazma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Yazma Etkinlikleri
  • Yazma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
 • Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
  • Anlatma Yöntemi
  • Soru-Cevap Yöntemi
  • Kavram Haritası
  • Balık Kılçığı
  • Zihin Haritası
  • Beyin Fırtınası
  • Problem Çözme
  • Tartışma Yöntemi
  • Drama
  • Rol Yapma
  • Gözlem ve İnceleme
  • Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri
  • Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri
 • Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Amacına Göre Ölçme ve Değerlendirme
  • Kısa Cevaplı Test
  • Doğru-Yanlış Testleri
  • Çoktan Seçmeli Testler
 • Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Yazılı Yoklama
  • Portfolyo
  • Performans
  • Proje
  • Tutum Ölçekleri
  • Rubrik
  • Öz değerlendirme
  • Akran değerlendirme
  • Kontrol Listesi
  • Gözlem Formu

Matematik Öğretimi

 • Öğretim Programının İncelenmesi
 • Matematik Felsefesi
 • Kavram Yanılgıları
 • Kazanımların (Müfredatın) İncelenmesi

Fen Bilgisi Öğretimi

 • Programın Yapısı, Amaçları ve Vizyonu
 • Öğrenme Alanları Tanıtımı ve Bilgi ve Beceri Öğrenme Alanı
 • Duyuş ve Fen Teknoloji, Toplum ve Çevre Öğrenme Alanı, Programın Uygulaması İle İlgili Esaslar
 • Fen Programı’nın Bireye Kazandıracağı Beceriler, Sarmal İçerik Tasarımı ve Bilgi Türleri
 • Bloom’un Bilişsel Alanı, Somut İşlemler Dönemindeki Düşünme Becerileri ve Kavram Öğretimi
 • Kavram Öğretimi, Deney Çeşitleri, Kimyasal Madde Logoları ve Çağdaş Değerlendirme (Yapılandırılmış Grid ve Dallanmış Ağaç)

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler

 • Hayat Bilgisi Dersinin Tarihsel Gelişimi
 • 1998 ile 2005 Öğretim Programlarının Yapısal İçeriğinin Karşılaştırılması
 • Hayat Bilgisi Dersi Temaları ve Ders Kazanımlarıyla İlişkilendirilmesi
 • Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programının Genel Özellikleri
 • Dersin Kazanımları ve Kazandırılması Hedeflenen Beceri ve Değer Öğretimi
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
 • Değer Öğretimi
 • Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Teknikler
 • Öğretim Yöntemleri ve Kavram Öğretim Teknikleri

İlkokul Programı

 • İlkokul Programı’nın Temelleri (Tarihi, Bireysel, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik, Konu Alanı, Felsefi)
 • İlkokul Programı’nın Yasal Dayanakları
 • Hedefler (Uzak, Genel, Özel)
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Parodigmalar
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Felsefe
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Yaklaşım
 • İlkokul Programı’nın Tasarım Modeli
 • İlkokul Programı’nın Hedef Boyutu
 • İlkokul Programı’nın İçerik Boyutu
 • İlkokul Programı’nın Yöntem-Teknik Boyutu
 • İlkokul Programı’nın Ölçme-Değerlendirme Boyutu
 • Rehberlik Hizmetleri ve Ara Disiplinler

İlk Okuma Yazma Öğretimi

 • Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
 • Anadili Eğitimi
 • Okuma-Yazma Öğrenme Alanları
 • İlk Okuma – Yazma Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • İlk Okuma Yazma Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırılması
  • Bilgi
  • Kavrama
  • Uygulama
  • Analiz
  • Sentez
  • Değerlendirme
 • Dersin İşleniş Basamakları
  • Dikkat Çekme
  • Güdüleme
  • Gözden Geçirme
  • Hedeften Haberdar Etme
 • İlk Okuma Yazma Yaklaşımları
  • Parçadan Bütüne
   • Ses Temelli Yaklaşım
  • Bütünden Parçaya
   • Sözcük Yöntemi
   • Dil Deneyim Yaklaşımı
   • Hikaye Yöntemi
   • Tüm Dil Yaklaşımı
   • Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı
  • Etkileşimli Model
 • İlk okuma-Yazmaya Hazırlık
 • İlk okuma-Yazmaya Başla
 • Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Yazılı Yoklama
  • Portfolyo
  • Performans
  • Proje
  • Tutum Ölçekleri
  • Rubrik
  • Öz Değerlendirme
  • Akran Değerlendirme
  • Kontrol Listesi
  • Gözlem Formu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • Din Dersinin Genel Amaçları, Programın Yapısı
 • Çok Kültürcülük ve Din Dersine Yansımaları (Dini Öğrenme – Dinden Öğrenme – Din Hakkında Öğrenme)
 • Ayetler ve Ayetlerin Derslerde Kullanımı
 • Kavram Öğretim Teknikleri
 • Din Dersinin Kazanımı ve Etkinliklerle Ilişkilendirilmesi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde Yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık –Dışlayıcılık)
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler
 • Değer Öğretimi (Telkin Etmek – Değer Açıklama – Değer Analizi – Ahlaki Muhakeme)
 • Din Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri

1.
Yazı, ilk icat edildiğinde resim yazısı formundaydı.
Zaman içerisinde içerikte ve biçimdeki gelişmelerle
hecelerin gösterildiği, çivi yazısı olarak adlandırılan
forma ulaştı.
Bu gelişim, aşağıdaki bölgelerden hangisinde
yaşanmıştır?

A)Güney Mezopotamya
B)Kuzey Mezopotamya
C)Güney Mısır
D)Kuzey Mısır
E)Doğu Akdeniz Kıyıları

2.

 Sasani İmparatorluğu’na karşı Bizans
İmparatorluğu ile ittifak kurmuştur.
 Kafkasya’da İslam-Arap ordularını durdurmuştur.
 965 yılında Kiyef (Kiev) Rus Knezliği tarafından
yıkılmıştır.

Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Avarlar
B)Avrupa Hunları
C)Hazarlar
D)Bulgarlar
E)Akhunlar

3.

İlk Türk Devletlerinde veraset sistemi kesin bir kurala
bağlanmasa da babadan oğula, oğul küçük ise büyük
kardeşten küçük kardeşe geçmiştir. Ancak diğer
hanedan üyeleri Kut’un kendilerinde de mevcut olduğu
düşüncesiyle iktidar mücadelesine girmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu savunulamaz?

A)İç çekişmelerin çıkmasına
B)Fetih hareketlerinin yavaşlamasına
C)Komşu devletlerin, iç işlerine karışmasına
D)Merkezî yapının güçlenmesine
E)Ekonominin olumsuz etkilenmesine

4.

Dört Halife Dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Donanmanın kurulması – Hz. Osman
B)Hicri Takvim’in ilk defa kullanılması – Hz. Ömer
C)Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi – Hz.
Ebubekir
D)Adalet örgütünün kurulması – Hz. Ömer
E)Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması – Hz. Ömer
5.

İlk Türk-İslam Devletlerinden olan Karahanlılarda,
İslamiyet’i ilk kez resmî din olarak kabul eden
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Nasr Ahmet
B) Bilge Kül Kadir Han
C)Satuk Buğra Han
D)Tamgaç Buğra Han

983 defa okundu.