Sınıf Öğretmenliği

sinifogrt

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Temel Matematik

 • Denklem, Eşitsizlik ve Mutlak değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Örüntü, Fraktal, Süsleme
 • Kümeler, Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
 • Fonksiyon
 • İşlem, Modüler Aritmetik
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Trigonometri, Uzay geometri

Genel Biyoloji

 • Hücre, Organizma ve Metabolizma
  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • Canlıların Temel Bileşenleri
  • Hücre
 • Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik
  • Canlıların Sınıflandırılması
  • Canlılar Âlemi
 • Canlılarda Enerji Dönüşümü
  • Canlılarda Solunum
  • Fotosentez
 • Hücre Bölünmesi ve Üreme
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Bitki Biyolojisi
 • Kalıtım
  • Mendel Genetiği
  • Modern Genetik
 • Sistemler
  • Solunum Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolaşım Sistemi
  • Boşaltım Sistemi
  • Hareket Sistemi
  • Sinir Sistemi

Genel Fizik

 • Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet
 • Kütle Merkezi, Moment, Basit Makineler
 • Hareket
 • Maddenin Mekanik Özellikleri
 • Basınç
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • İş, Güç, Enerji
 • Newton’un Yasaları ve Uygulamaları
 • Yeryüzünde Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme (İmpuls) ve Momentum
 • Elektrostatik ve Elektrik
 • Alternatif Akım
 • Manyetizma
 • Modern Fizik
 • Geometrik Optik
 • Dalga Hareketi ve Atom Modelleri

Genel Kimya

 • Atomun Yapısı
 • Elementler ve Bileşikler
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
 • Karışımlar ve Çözeltiler
 • Maddenin Hâlleri
 • Asit – Baz Kimyası
 • Çözünürlük ve Çökelme
 • Karbon Bileşikleri ve Zehirli Karbon Bileşikleri
 • Yaşamın Kimyası ve Kimyasal Tepkimeler

Türk Dili

 • Ses ve Yapı Bilgisi
  • Türkçenin Ses Özellikleri
  • Seslilerle İlgili Kurallar
  • Kök-Gövde-Ek
  • Yapım ve Çekim Ekleri
  • Basit-Türemiş-Bileşik Sözcükler
 • Cümle ve Metin Bilgisi
  • Sözcük Türleri ve Söz Öbekleri
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • Anlatım Bozukluğu
  • Cümle ve Metin Düzeyinde Dil Bilgisi Çalışmaları
 • Yazılı Anlatım
  • Dil, Dillerin Sınıflandırılması, Dil ve Kültür İlişkisi
  • Türkçenin Gelişim Evreleri, Dilin İşlevleri
  • Yazılı Anlatım Türleri
  • Kompozisyon, Komposizyon Kuralları
  • Anlatım Biçimleri, Paragraf Türleri
  • Yazım ve Noktalama
 • Sözlü Anlatım
  • Sözlü Anlatım ve Özellikleri
  • Konuşma, Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma
  • Dinleme ve Dinleme Türleri
  • Sözlü Anlatım Türleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı (1911-1923) Fikir Hareketleri
  • Osmanlıcılık
  • İslamcılık
  • Türkçülük
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi Türk Nesrinin Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosunun Genel Özellikleri
  • Millî Edebiyat Dönemi’nde Edebiyat Tarihi ve Eleştiri
 • Millî Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı’nın Önemli Temsilcileri
  • Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Ziya Gökalp (1876-1924), Ömer Seyfettin (1884-1920), Ali Canip Yöntem (1887-1967), Fuat Köprülü (1890-1966), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Halide Edip Adıvar (1882-1964), , Refik Halit Karay (1888-1965), Reşat Nuri Güntekin (1889-1956), Aka Gündüz (1885-1958), Eflatun Cem Güney (1896-1981), Kemalettin Kamu (1901-1948), Yusuf Akçura (1876-1935), Musahipzade Celal (1870-1959), Muhsin Ertuğrul (1892-1979), İsmail Habib Sevük (1892-1954), Mithat Cemal Kuntay (1885-1956), Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Orhan Seyfi Orhon (1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), Enis Behiç Koryürek (1891-1949), Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967), Ruşen Eşref Ünaydın (1883-1952), Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949), Memduh Şevket Esendal (1883-1952), Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), Mehmet Âkif Ersoy (1873- 1936)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Özellikleri
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
   • Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Yedi Meşaleciler
   • Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
   • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
   • Beş Hececiler
   • Hisarcılar
   • Garip Hareketi (I. Yeni)
   • Garipçiler Dışında Yeniliğini Sürdüren Şiir
   • Maviciler
   • İkinci Yeniciler
   • 1980 Sonrası Türk Şiiri
   • Cumhuriyet Dönemi’nde Halk Şiiri
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Öykü-Roman)
   • Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler
   • Toplumcu Gerçekçi Eserler
   • Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler
   • Modernizmi Esas Alan Eserler
   • Modernizm ve Postmodernizm
  • Cumhuriyet Dönemi’nde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro-Drama)

Çocuk Edebiyatı

 • Çocuk ve Edebiyat Kavramları
 • Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı
 • Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Tarihî Gelişimi
 • Çocuk Edebiyatındaki Edebi Türler:
  • Masal Özellikleri ve Türleri
  • Öğretimde Masalların Yeri ve Önemi
  • Fabllar, Destanlar, Efsaneler Özellikleri ve Türleri
  • Öğretimde Fabl, Destan ve Efsanelerden Yararlanma
  • Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar ve Özellikleri
  • Öğretimde bu türlerden yararlanma
 • Çocuk Edebiyatındaki Yazı Türleri:
  • Hikâyeler, Romanlar, Şiirler, Tiyatro ve Dramatizasyon Özellikleri
  • Öğretimde bu türlerden yararlanma
  • Çocuk Gazete ve Dergileri, taşımaları gereken özellikler
  • Çocuk Yayınlarında Aranan Biçimsel, Eğitsel ve İçerik Özellikleri
  • Çocuk edebiyatında örnek metin incelemeleri (biçimsel-içeriksel)

Uygarlık Tarihi

 • Anadolu Uygarlıkları
 • Mezopotamya Uygarlıkları
 • Asya Uygarlıkları
 • Doğu Akdeniz Uygarlıkları
 • Diğer Coğrafyadaki Uygarlıklar

Türk Tarihi ve Kültürü

 • Orta Asya Kültür Medeniyeti
 • Türk İslam Kültür Medeniyeti
 • Osmanlı Kültür Medeniyeti
 • Cumhuriyet Dönemi

Genel Coğrafya

 • Coğrafya’ya Giriş
  • Coğrafya’nın Konusu ve İlkeleri
  • Coğrafi Yeryüzü
  • Coğrafya Bilimleri Sınıflandırılması
  • Coğrafya’nın Diğer Bilimler İle İlişkisi
  • Coğrafya’nın Tarihsel Gelişimi
 • Evren, Güneş Sistemi ve Dünya
  • Evren ve Güneş Sistemi
  • Dünya’nın Oluşumu, Yapısı ve Katmanları
  • Coğrafi Konum
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Harita Bilgisi
 • İklim, Su, Bitki, Toprak ve Yer Şekilleri
  • Atmosfer ve Genel Özellikleri
  • İklim Elemanları
  • Makroklimalar (Büyük İklimler)
  • Sular Coğrafyası
  • Vejetasyon (Bitki) Coğrafyası
  • Toprak Coğrafyası
  • Yer Şekilleri

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 • Türkiye’nin Konum ve Jeopolitik Özellikleri
  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  • Türkiye’nin Komşuları ve Bölgesel İlişkileri
 • Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
  • Türkiye’nin Yer Şekilleri
  • Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
  • Türkiye’nin İklimi
 • Türkiye’nin Beşeri Özellikleri
  • Türkiye’de Nüfus
  • Türkiye’de Göçler
  • Türkiye’de Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri
  • Türkiye’de Ekonomi Politikaları
  • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Türkiye’de Madencilik
  • Türkiye’de Sanayi ve Ticaret
  • Türkiye’de Ulaşım ve Turizm

ALAN EĞİTİMİ

Türkçe Öğretimi

 • Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
 • Anadili Eğitimi
 • Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi
 • Türkçe Programı’nın; Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • Türkçe Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırması
  • Bilgi
  • Kavrama
  • Uygulama
  • Analiz
  • Sentez
  • Değerlendirme
 • Dersin İşleniş Basamakları
  • Dikkat Çekme
  • Güdüleme
  • Gözden Geçirme
  • Hedeften Haberdar etme
 • Türkçe Öğretiminde Çağdaş Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı
  • Dinleme Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Dinleme-İzleme Etkinlikleri
  • Dinleme Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Konuşma Alanı
  • Konuşma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Konuşma Etkinlikleri
  • Konuşma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı
  • Türkçe Programı’na göre okuma metinlerinde bulunması gereken özellikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Etkinlikler
  • Okuma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Yazma
  • Yazma Alanı ile İlgili Yöntem ve Teknikler
  • Yazma Etkinlikleri
  • Yazma Alanı ile İlgili Kazanımlar
 • Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi
 • Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
  • Anlatma Yöntemi
  • Soru-Cevap Yöntemi
  • Kavram Haritası
  • Balık Kılçığı
  • Zihin Haritası
  • Beyin Fırtınası
  • Problem Çözme
  • Tartışma Yöntemi
  • Drama
  • Rol Yapma
  • Gözlem ve İnceleme
  • Çözümleme ve Birleşim Yöntemleri
  • Tümevarım ve Tümdengelim Yöntemleri
 • Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Amacına Göre Ölçme ve Değerlendirme
  • Kısa Cevaplı Test
  • Doğru-Yanlış Testleri
  • Çoktan Seçmeli Testler
 • Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Yazılı Yoklama
  • Portfolyo
  • Performans
  • Proje
  • Tutum Ölçekleri
  • Rubrik
  • Öz değerlendirme
  • Akran değerlendirme
  • Kontrol Listesi
  • Gözlem Formu

Matematik Öğretimi

 • Öğretim Programının İncelenmesi
 • Matematik Felsefesi
 • Kavram Yanılgıları
 • Kazanımların (Müfredatın) İncelenmesi

Fen Bilgisi Öğretimi

 • Programın Yapısı, Amaçları ve Vizyonu
 • Öğrenme Alanları Tanıtımı ve Bilgi ve Beceri Öğrenme Alanı
 • Duyuş ve Fen Teknoloji, Toplum ve Çevre Öğrenme Alanı, Programın Uygulaması İle İlgili Esaslar
 • Fen Programı’nın Bireye Kazandıracağı Beceriler, Sarmal İçerik Tasarımı ve Bilgi Türleri
 • Bloom’un Bilişsel Alanı, Somut İşlemler Dönemindeki Düşünme Becerileri ve Kavram Öğretimi
 • Kavram Öğretimi, Deney Çeşitleri, Kimyasal Madde Logoları ve Çağdaş Değerlendirme (Yapılandırılmış Grid ve Dallanmış Ağaç)

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler

 • Hayat Bilgisi Dersinin Tarihsel Gelişimi
 • 1998 ile 2005 Öğretim Programlarının Yapısal İçeriğinin Karşılaştırılması
 • Hayat Bilgisi Dersi Temaları ve Ders Kazanımlarıyla İlişkilendirilmesi
 • Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Programının Genel Özellikleri
 • Dersin Kazanımları ve Kazandırılması Hedeflenen Beceri ve Değer Öğretimi
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
 • Değer Öğretimi
 • Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Teknikler
 • Öğretim Yöntemleri ve Kavram Öğretim Teknikleri

İlkokul Programı

 • İlkokul Programı’nın Temelleri (Tarihi, Bireysel, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik, Konu Alanı, Felsefi)
 • İlkokul Programı’nın Yasal Dayanakları
 • Hedefler (Uzak, Genel, Özel)
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Parodigmalar
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Felsefe
 • İlkokul Programı’na Yön Veren Yaklaşım
 • İlkokul Programı’nın Tasarım Modeli
 • İlkokul Programı’nın Hedef Boyutu
 • İlkokul Programı’nın İçerik Boyutu
 • İlkokul Programı’nın Yöntem-Teknik Boyutu
 • İlkokul Programı’nın Ölçme-Değerlendirme Boyutu
 • Rehberlik Hizmetleri ve Ara Disiplinler

İlk Okuma Yazma Öğretimi

 • Dilin Tanımı, İşlevi ve Bileşenleri
 • Anadili Eğitimi
 • Okuma-Yazma Öğrenme Alanları
 • İlk Okuma – Yazma Programı’nın Tanıtımı, Vizyonu, Misyonu
 • İlk Okuma Yazma Öğretiminde Amaç ve İlkeler
 • Bilişsel Alan Sınıflandırılması
  • Bilgi
  • Kavrama
  • Uygulama
  • Analiz
  • Sentez
  • Değerlendirme
 • Dersin İşleniş Basamakları
  • Dikkat Çekme
  • Güdüleme
  • Gözden Geçirme
  • Hedeften Haberdar Etme
 • İlk Okuma Yazma Yaklaşımları
  • Parçadan Bütüne
   • Ses Temelli Yaklaşım
  • Bütünden Parçaya
   • Sözcük Yöntemi
   • Dil Deneyim Yaklaşımı
   • Hikaye Yöntemi
   • Tüm Dil Yaklaşımı
   • Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı
  • Etkileşimli Model
 • İlk okuma-Yazmaya Hazırlık
 • İlk okuma-Yazmaya Başla
 • Türk Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
  • Yazılı Yoklama
  • Portfolyo
  • Performans
  • Proje
  • Tutum Ölçekleri
  • Rubrik
  • Öz Değerlendirme
  • Akran Değerlendirme
  • Kontrol Listesi
  • Gözlem Formu

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • Din Dersinin Genel Amaçları, Programın Yapısı
 • Çok Kültürcülük ve Din Dersine Yansımaları (Dini Öğrenme – Dinden Öğrenme – Din Hakkında Öğrenme)
 • Ayetler ve Ayetlerin Derslerde Kullanımı
 • Kavram Öğretim Teknikleri
 • Din Dersinin Kazanımı ve Etkinliklerle Ilişkilendirilmesi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde Yaklaşımlar (Çoğulculuk – Kapsayıcılık –Dışlayıcılık)
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler
 • Değer Öğretimi (Telkin Etmek – Değer Açıklama – Değer Analizi – Ahlaki Muhakeme)
 • Din Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri
906 defa okundu.