Rehber Öğretmenliği

rehber


Temel Psikolojik Kavramlar

 • Psikolojinin Doğası, Biyolojik Temelleri ve Gelişimi
 • Psikolojinin Alt Dalları ve Yaklaşımlar
 • Fizyolojik Psikoloji, Klinik Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji Ve Sosyal Psikoloji
 • Algı, Bilinç, Bellek
 • Zeka ve Kişilik
 • Heyecan
 • Sosyal Etki ve Grup Kavramı

Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri

 • Psikolojik Danışma ve Danışmanın Özellikleri
 • Danışma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve İletişim
 • Psikolojik Danışma Ilke, Teknik ve Becerileri
 • Psikolojik Danışmada Amaç Oluşturma

Psikolojik Danışma Kuramları

 • Psikanalitik Terapi
 • Adler Terapisi
 • Varoluşçu Terapi
 • Birey Merkezli Terapi
 • Gestalt Terapi
 • Davranışçı Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Gerçeklik Terapisi
 • Feminist Terapi
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
 • Aile Sistemleri Terapisi

Davranış ve Uyum Problemleri

 • Davranış ve Uyum Problemlerinin Tanımı
 • Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi ve Anormallik Belirtileri
 • Stres, Beden ve Zihin Sağlığı
 • Problem Etmenleri ve Bakış Açıları
 • Klinik Değerlendirme, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Cinsel Işlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Madde Bağımlılığı Bozuklukları
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Uyku Bozuklukları
 • Dürtü Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Bozukluklar

Bireyi Tanıma Teknikleri

 • Bireyi Tanıma
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Psikolojik Testler ve Değerlendirme Süreci
 • Test Dışı Teknikler ve Değerlendirme Süreci

Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma

 • Grupla Psikolojik Danışmaya Ilişkin Kavramlar
 • Direnç ve Özellikleri
 • Transferans- Karşıt Transferans
 • Grubun Özellikleri ve Terapötik Güçler
 • Grubun Evreleri ve Amaçları
 • Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar
 • Çeşitli Grup Türleri ve Amaçları

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı

 • Mesleki Gelişim Dönemleri ve Özellikleri
 • Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramları
  • Özellik- Faktör Kuramları
  • Psikodinamik Yaklaşımlar
  • Gelişimsel Yaklaşımlar
  • Sosyal ve Bilişsel Yaklaşımlar
 • Kariyer Danışmanlığı Süreci ve Değerlendirme

Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Modelleri
 • Gelişimsel Rehberlik Programı
 • Programın Öğelerine Hazırlanması
 • Boyutları ve Değerlendirme Aşaması
 • Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri Örgütü

Mesleki Etik ve Yasal Konular

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik İlkeler
 • Yasal Konular

ALAN BİLGİSİ

 • Rehberlikle Ilgili Genel Kavramlar
 • Rehber Öğretmenin Eğitsel, Mesleki ve Kişisel Rehberlikle Ilgili Görevleri
 • Rehber Öğretmenlerin Kullandığı Teknik ve Dosyalar
 • Rehberlik Türleri ve Müdahaleler
 • Rehberliğin Kapsamı
 • Okullarda Kriz Durumunda Rehber Öğretmenlerin Müdahale ve Davranışları

1-Doğa yürüyüşüne çıkan Sevgi Hanım, düşmeden

yürüyebilmek için gayret gösterirken birdenbire yerde

yılana benzer bir dal parçası görür ve çığlık atarak

kaçmaya başlar. Korkudan kalp atışları hızlanan Sevgi

Hanım’ı arkadaşları, gördüğü şeyin yılan değil, dal

parçası olduğunu söyleyerek rahatlatırlar.

Sevgi Hanım’ın kalp atışlarının önce artmasını ve

daha sonra yavaşlamasını kontrol eden sistemler

aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A)Sempatik sistem – Parasempatik sistem

B) Merkezî sinir sistemi – Parasempatik sistem

C) Sempatik sistem – Merkezî sinir sistemi

D) Parasempatik sistem – Sempatik sistem

E) Parasempatik sistem – Merkezî sinir sistemi


 

 

2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumsuz otomatik

düşüncelere bir örnek olamaz?

A)Arkadaşlarım beni sevmiyor.

B)Hep kötü insanları çekerim.

C)Beceriksizin biriyim.

D)Başıma kötü bir şey gelecek.

E)Benim de zayıf yanlarım var.


3-Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Psikolojik testlerin uygulama kuralları ve koşulları

birbirinden farklılık gösterebilir.

B)Uygulayıcı, uygulama sırasında testlerin bazı

maddelerini ihtiyacına göre çıkarabilir.

C)Test sonuçlarının nerede kullanılacağı ve kimlerle

paylaşılacağı, uygulama öncesinde belirlenmelidir.

D)Mümkünse amaca hizmet edecek birden çok testin

kullanılması tercih edilmelidir.

E)Test sonuçlarını paylaşırken danışan, danışmanla

ilgili kesin yargılardan kaçınmalıdır.


 

4-Grupla psikolojik danışmanın ilk aşamalarında grup

üyelerine “Şu anda ne yapıyorsun?”, “Şu an hangi

davranışını kontrol edebilirsin?” gibi sorular soran,

daha sonra üyelerin şimdiki davranışlarının,

isteklerine erişmedeki katkısını sorgulayıp bahaneler

yaratmanın başarısızlık hissi doğuracağına inanan

bir psikolojik danışman aşağıdaki yaklaşımlardan

hangisine uygun davranmaktadır?

A)Gestalt

B)Varoluşçu

C)Kısa süreli psikolojik danışma

D)Birey Merkezli

E)Gerçeklik


 

5-

Danışan:

– Ailemin beni önemsememesi beni gerçekten çok

üzüyor.

Psikolojik danışman:

– Geçen oturumda Ahmet de benzer duygular

yaşadığını ifade etmişti.

Grupla danışma oturumundaki bu diyaloğa göre,

psikolojik danışman, danışana verdiği yanıtta

aşağıdaki becerilerden hangisini kullanmıştır?

 

A)Bağlama

B)Duygu yansıtma

C)Paylaştırma

D) Yorumlama

E)Özetleme

1.082 defa okundu.