Lise Matematik Öğretmenliği

lisemat

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Analiz

 • Sayılabilir – Sayılamaz Kümeler ve Küme İşlemleri
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Limit – Süreklilik
 • Türev ve Uygulamaları
 • İntegral ve Uygulamaları
 • Diziler
 • Seriler ve Yakınsaklık Testleri
 • Kuvvet Serileri, Taylor Serileri
 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
 • Kısmi Türev ve Geometrik Anlamı
 • Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Minimum ve Maksimumlar
 • İki katlı İntegraller
 • Green Teoremi
 • Rn nin topolojisi

Cebir

 • Matrisler – Determinantlar
 • Lineer Denklem Sistemleri
 • Vektör Uzayları
 • İç Çarpım Uzayları
 • Lineer Dönüşümler ve Matrisler
 • Özdeğer ve Özvektörler
 • Modüler Aritmetik
 • Gruplar
 • Halkalar
 • Cisimler

Geometri

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Çemberin Analitik İncelenmesi
 • Düzlemde Vektörler
 • Konikler
 • Uzayda Doğru – Düzlem – Vektör – Simetri, Küre
 • Vektörel Çarpımın ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları
 • İkinci Dereceden (Kuadrik) Yüzeyler
 • Kutupsal Koordinatlar

Uygulamalı Matematik

 • Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması
 • Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler
 • Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamarı (Yörüngeler)
 • Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler
 • Laplace Dönüşümü
 • Rastgele Değişkenler ve Beklenen Değer
 • Kesikli Olasılık Dağılımları(Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün dağılım)
 • Sürekli Rastgele Değişkenlerin Dağılımı (Normal Dağılım)
 • Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri
 • Hipotez Testi

ALAN BİLGİSİ

 • Matematiğin Tarihsel Gelişimi
 • Matematiğin Felsefesi
 • Matematik Dersi Öğretim Programı
  • Amaçları
  • Vizyonu
  • İlkeleri
  • Tahmin Stratejileri
  • Öğrenme Alanları / Kazanımlar
 • İspat Yöntemleri
 • Ortak Beceriler / Alana Özgü Beceriler
 • Stratejiler
 • Yöntem / Teknikler
 • Kavram Yanılgıları
 • Matematik Öğretiminde Hedef Alanları (Bloom)
 • Matematik Ölçme Değerlendirme
556 defa okundu.