Kimya Öğretmenliği

kmya

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Analitik Kimya

 • Kimyanın Gelişimi
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Gravimetrik ve Titrimetrik Analiz Metotları
 • Mol ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Çözeltiler
 • Çözünürlük Dengesi
 • Asitler ve Bazlar
 • Titrasyon Yöntemleri
  • Nötralleşme Titrasyonlarının Teorisi
  • Kompleks Oluşum Titrasyonları
 • Elektrokimya

Anorganik Kimya

 • Madde ve Özellikleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Çizelge
 • Simetri Gurup Kuramı
 • Moleküler Orbital Kuramı
  • Kimyasal Bağlar ve Bileşikler
  • Etkileşimler
  • Molekül Geometrisi
 • Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Bileşikleri
 • Elementler Kimyası
 • Organometal Kimyası

Organik Kimya

 • Organik Kimyaya Giriş
 • Organik Bileşiklerin İsimlendirilmesi
 • Organik Bileşiklerin Tepkimeleri
 • Tepkime Mekanizmaları
 • Hidrokarbonların Tepkimeleri
 • Fonksiyonel Gurupların Tepkimeleri
 • Aromatik Bileşiklerin Tepkimesi

Fizikokimya

 • Sıvılar
 • Katılar
 • Gazlar
 • Karışımlar
 • Termodinamik
 • Kimyasal Kinetik
 • Kimyasal Denge
 • Çekirdek Kimyası
 • Yüzey Kimyası

ALAN BİLGİSİ

 • Kimya Öğretim Programı
 • Kimya Öğretiminde Kullanılan Kuramlar
 • Kimya Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler
 • Kimya Dersinde Kullanılan Materyaller
 • Kavram Öğretimi
 • Kimya Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
493 defa okundu.