Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

fenbil

FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Fizik

 • Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet
 • Kütle Merkezi, Moment, Basit Makineler
 • Hareket
 • Maddenin Mekanik Özellikleri
 • Basınç
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • İş, Güç, Enerji
 • Newton’un Yasaları ve Uygulamaları
 • Yeryüzünde Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme (İmpuls) ve Momentum
 • Elektrostatik ve Elektrik
 • Alternatif Akım
 • Manyetizma
 • Modern Fizik
 • Geometrik Optik
 • Dalga Hareketi ve Atom Modelleri

Kimya

 • Genel Kimya
 • Organik Kimya
 • Analitik Kimya
 • Kimyada Özel

Biyoloji

 • Hücre Bölünmesi / Canlıların Sınıflandırılması
 • Dokular
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, İnsansal Sistemler
 • Kalıtım
 • Evrim

Yer Bilimi (Jeoloji)

 • Jeolojinin Tan›m› ve Konusu
 • Dünyanın Oluşum Teorileri
 • Yerküre’nin Şekli ve Boyutları ,Dünya’nın Yapısı
 • Atmosfer
 • Dünya’nın Hareketleri
 • Kayaçlar
 • Toprak
 • Yerkabuğunun Oluşmasına Sebep Olan Genel Etkenler
 • Yerkabuğunu Oluşturan Maddeler
 • Stratigrafi
 • Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
 • Jeolojik Devirler

Astronomi

 • Astronominin Gelişimi
 • Astronomiye Yön Veren Bilim Adamları
 • Newton Yasaları
 • Güneş Sistemi
 • Gezegenler
 • Gökadalar
 • Yıldızların Oluşumu
 • Süper Kırmızı Dev
 • Beyaz Cüce
 • Beyaz Delik
 • Solucan Deliği
 • Bilimin Doğası
 • Bilimin Özellikleri
 • Bilimin Gelişimi ve Geçirdiği Evreler
 • Bilimsel Yöntem, Bilim Felsefesi

Çevre Bilimi

 • Çevre Eğitimi ve Tarihsel Gelişimi
 • Ulusal Çevre Kuruluşları ve Faaliyetleri
 • Çevre
 • Ekoloji
 • Çevre Sorunları
 • Küresel Çevre Sorunları
 • Enerji ve Çevre
 • Biyoçeşitlilik

ALAN BİLGİSİ

 • Programın Tanıtımı, Programın Vizyonu ve Amaçları
 • Programın Temel Yapısı(Öğrenme Alanları)
 • Programın Uygulaması ile Ilgili Esaslar, Sarmal Içerik Tasarımı
 • Bilgi Türleri (Bilimin Doğası)
 • Bloom’un Bilişsel Alan Basamakları
 • Piaget’in Soyut Işlemler Dönemindeki Düşünme Becerileri
 • Kavram Öğretimi ve Kavram Yanılgıları
 • Kavram Öğretim Teknikleri
 • 5E Modeli
 • Deney Çeşitleri ve Laboratuar Uygulamaları, Laboratuarda Bulunan Logolar
 • Ölçme Değerlendirme
990 defa okundu.