Coğrafya Öğretmenliği

cografya

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ DERS ALANLARININ KONU İÇERİKLERİ

Fiziki Coğrafya

– Matematik Coğrafya

 • Coğrafyaya Giriş
 • Harita Bilgisi
 • İzohipsler
 • Coğrafi Konum
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Mevsimler ve Oluşumu

– Jeoloji

 • Yerin Yapısı
 • Kıtaların Kayması
 • Jeolojik Zamanlar
 • Topografya ve Kayaçlar
 • İç Kuvvetler
 • Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri

– Jeomorfoloji

 • Çözülme ve Kütle Hareketleri
 • Akarsu Topografyası
 • Karst Topografyası
 • Kurak Bölge Topografyası
 • Buzul Topografyası
 • Kıyı Topografyası
 • Yapıya Bağlı Olarak Oluşan Topografya Şekilleri

– Klimatoloji

 • Atmosfer
 • Basınç ve Rüzgârlar
 • Nemlilik ve Yağış
 • İklim Tipleri
 • Türkiye’nin İklimi

– Hidrografya

 • Yer altı Suları ve Kaynaklar
 • Akarsular
 • Göller
 • Denizler ve Okyanuslar

– Toprak Coğrafyası

 • Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler
 • Toprak Oluşumundaki Olaylar
 • Toprak Horizonları
 • Başlıca Toprak Tipleri

– Bitki Coğrafyası

 • Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
 • Bitki Formasyonları
 • Bitki Formasyonlarının Coğrafi Dağılışı

– Ekoloji

 • Biyoçeşitlilik
 • Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
 • Ekosistemlerin İşleyişi
 • Milli Parklar
 • Çevre Sorunları

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

– Nüfus ve Yerleşme

 • Nüfus Coğrafyası
 • Yerleşme Coğrafyası

– Ekonomik Coğrafya

 • Ekonomik Faaliyetler
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Balıkçılık
 • Ormancılık
 • Madencilik
 • Enerji Kaynakları
 • Sanayi
 • Ulaşım
 • Ticaret
 • Turizm
 • Bölge Kavramı

Bölgeler ve Ülkeler

– Ekonomik Coğrafya 1. Bölüm

 • Siyasi Coğrafyada Başlıca Görüşler
 • Dünya’daki Askeri, Siyasi ve Eko. Örgütler
 • Türkiye’nin Siyasi ve Jeopolitik Önemi

– Ekonomik Coğrafya 2. Bölüm

 • Asya
 • Avrupa
 • Afrika
 • Amerika
 • Okyanusya
 • Kutup Bölgeleri

ALAN BİLGİSİ

 • Coğrafya Dersi Genel Amaçları
 • Coğrafya Dersinde Kullanılan Beceriler
 • Öğrenme Alanları ve Ders Etkinlikleriyle İlişkilendirilmesi
 • Mekansal Beceriler ve Kazanımlarla İlişkilendirilmesi
 • Harita Okuma Becerisi ve Alt Kazanımları
 • Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Model ve Teknikler
 • Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
 • Ünlü Coğrafyacılar ve Coğrafyaya Katkıları
 • Öğretim Yöntem Teknikleri ve Kavram Öğretim Teknikleri
449 defa okundu.